REKOMANDIM I MJEKUT Dr.Haxhi Ibishi Specialist i Infektologjisë

REKOMANDIM I MJEKUT( BEJE SHARE)
Dr.Haxhi Ibishi
Specialist i Infektologjisë

# Covid-19 eshte Pandemia e parë nê jeten tonë profesionale,nuk do te kemi rast tjetër për deshmi profesionale

# Covid-19 shumë shkalle të lartë kontagioziteti( perhapjë të Infeksionit)

# Pandemitë në botë kanë periudhën kohore prej fillimit deri ne perfundim 4 muaj

# Kosova dhe Shqiperia po e menagjojnë mirë,se bashku do ia dalim.

# Klina rast i parë ne Kosovë,por edhe e para qe do të testoj serologjikisht pas pandemisë.

# Këshillë : Kujdes mos ta prishim punën ne 3 javêt e fundit.
– Ruaj distancën
– Pastro duart,mbajë masken , vendosi dorëzat.

# Rri n’ shpi 🏠

SHARE