KRU ‘Hidrodrini’ Sh.A. – Pejë Njësia Operative – Klinë

Punime të gjëra në rajonin e Klinës

Ekipet operative të KRU ‘Hidrodrini’ nga Njësia e Klinës, kanë riparuar prishjet në rrjetin e ujesjellesit në fshatrat, Kerrnicë, Jashanicë e Dush i Madh, ndërsa një ekip tjetër i mbështetur edhe nga kolegët e Njësisë Operative-Istog me debllokues, kanë pastruar duke debllokuar pusetat dhe gypat e kanalizimit në fshatrat Sëfrkë, Qeskovë sii dhe në qytet, në sheshin ‘Faruk Elezaj’.

Në kuadër të angazhimeve të planifikuara është realizuar edhe ndërrimi i Gypit kryesor furnizues DN- 125 në fshatin Dresnik.

Me respekt;
Zyra për Media e KRU ‘Hidrodrini’-Pejë