Zhvillime inetersante në Kuvendin e Komunës së Klinës

Koalicioni i anëtarit të Kuvendit nga radhët e IPK i lidhur me anëtarët e LVV në Kuvendin e Klinës, dha “frutet” e para sot në seancë e VI-të të rregullt të punës. Derisa, z. Gjokë Lleshaj nga IPK dhe z. Xhevxhet Berisha nga LVV barktisën seancën së bashku me anëtarët e PDK-së, para fillimit të votimit të “Kornizës Afatmesme Buxhetore”, anëtarja tjetër e LVV, znj. Saranda Elezi, i ndihmoi pozitës në bërjen e koorumit, por votoi kundër, kësaj kornize. Ndërkaq, anëtarja e Kuvendit, E.S. nga radhët e PDK-së, doli kundër qendrimëve të Partisë nën siglen e së cilës i ka fituar votat për Asamble. Ajo ju bashkua anëtarëve të pozites pas një takimi me kryetarin e Komunës dhe votoi PRO../Klina.info/