Arrestohen pesë persona të dyshuar për përfshirje në trafikim me armë

KOMUNIKATË E PËRBASHKËT NGA POLICIA E KOSOVËS DHE PROKURORIA SPECIALE

Prishtinë, më 13 mars 2023 – Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, me datën 12.03.2023 Policia e Kosovës, respektivisht Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar, në vazhdën e realizimit të objektivave strategjike dhe planeve operacionale, që kanë për qëllim luftimin e veprimtarive kriminale, që ndërlidhen me fushën e krimit të organizuar, ka realizuar një operacion policor në rajonin e Mitrovicës Jugore dhe Prishtinës, i cili ka përfshirë pesë (5) lokacione të ndryshme, ku ka rezultuar me arrestimin e pesë (5) personave të dyshuar për trafikim me armë.

Të dyshuarit në mënyrë të organizuar si grup i rrezikshëm kriminal, dyshohet se kanë kryer veprat penale “Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar’’ nga neni 277
lidhur me veprat penale “Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse” nga neni 364 dhe veprën penale ”Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 366.

Gjatë operacionit janë arrestuar pesë (5) persona me inicialet S. S., S. S., E. Xh., Sh. D. dhe Sh. J., si dhe gjatë kontrollit dhe bastisjeve të kryera në prona/shtëpi banimi, në cilësi të provave materiale janë sekuestruar:
• njëzetë (20) armë (AK-47),
• njëzetë (20) karikatorë AK 47,
• dy automjete,
• gjashtë (6) telefona si dhe
• dokumente relevante për rastin.

Prokuroria Speciale mbetet e përkushtuar në hetimin e plotë të këtij rasti, si dhe të gjitha rasteve të cilat janë në kompetencë të kësaj prokurorie.

Me vendim të prokurorit kompetent pesë (5) të dyshuarit e arrestuar janë dërguar në mbajtje për 48 orë, për të vazhduar me procedura të mëtejme ligjore.

Policia e Kosovës dhe Prokuroria e Shtetit mbeten të përkushtuara në realizimin e detyrave dhe autorizimeve ligjore në interes të ruajtjes së rendit dhe sigurisë publike, parandalimit të veprimtarive të ndryshme kriminale dhe sjelljen para drejtësisë të personave të dyshuar.

Të bashkangjitur gjeni fotografi nga rasti.

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE POLICIJE KOSOVA I SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA

Uhapšeno je pet osoba osumnjičenih za umešanost u trgovinu oružjem

Priština, 13 mart 2023 – Naredbom Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova od 12.03.2023 godine, Policija Kosova, odnosno Direkcija za Istragu Organizovanog Kriminala, nakon realizacije strateških ciljeva i operativnih planova u cilju suzbijanja kriminalnih aktivnosti u oblasti organizovanog kriminala, sprovedena je policijska akcija u regionu Mitrovice Jug i Prištine, koja je obuhvatila pet (5) različitih lokacija, a rezultovala je hapšenjem pet (5) osoba osumnjičena za trgovinu oružjem.

Osumnjičeni na organizovan način kao opasna kriminalna grupa, sumnja se da su počinili krivična dela „Učešće ili organizovanje organizovane kriminalne grupe“ iz čl.277 vezano za krivična dela „Neovlašćen uvoz, izvoz, snabdevanje, prevoz, proizvodnja, razmena, posredovanje ili promet oružja ili eksplozivnih materija” iz člana 364 i krivično delo „Neovlašćeno posedovanje, kontrola ili držanje oružja” iz čl.366.

U toku akcije uhapšeno je pet (5) osoba inicijala S. S., S. S., E. Xh., Sh. D. i Sh. J., kao i prilikom izvršenih kontrola i pretresa imanja/stambenih kuća, kao materijalni dokazi oduzeto je:

• dvadeset (20) oružja (AK-47),
• dvadeset (20) AK 47 magacina,
• dva vozila,
• šest (6) telefona takođe i
• dokumenta relevantna za slučaj.

Specijalno tužilaštvo ostaje posvećeno potpunoj istrazi ovog slučaja, kao i svih predmeta koji su u nadležnosti ovog tužilaštva.
Odlukom nadležnog tužioca, petorici (5) uhapšenih osumnjičenih je određeno zadržavanje od 48 sati, radi nastavka daljeg sudskog postupka.

Policija Kosova i Državno tužilaštvo ostaju posvećeni izvršavanju svojih dužnosti i zakonskih ovlašćenja u interesu održavanja reda i javne bezbednosti, sprečavanja raznih kriminalnih radnji i privođenja osumnjičenih lica pravdi.

U prilogu su fotografije sa događaja.