REKOMANDIM I MJEKUT Dr. Vesel Musaj Specialist i Fiziatrisë Rekomandimet e mjekut Dr.Vesel Musaj – specialist Fiziater

REKOMANDIM I MJEKUT( BEJE SHARE)
Dr. Vesel Musaj
Specialist i Fiziatrisë
Rekomandimet e mjekut
Dr.Vesel Musaj – specialist Fiziater

1.Zbatoni masat e IKSHP-së,
2.Aplikoni meditimin,
3.Mirëmbani sistemin osteomuskularë me ushtrime të lehta individuale,
4.Merrni barnat bazike për sëmundjet kronike reumatologjike,
5.Ushqehuni shëndetshëm.