Nga fëmijë i humbur, në mbrojtës të vendit

Oficeri ushtarak i Kosovës, Dedë Hiseni, më 1998, ishte fëmijë i humbur dhe i pashpresë.

Ai thotë se peripecitë e tmerrshme të luftës, e kanë shndërruar në atë që është sot.

Në historinë e tij jetësore është e përfshirë edhe humanistja britanike Sally Becker.

Pamjet: