Ministria e Bujqësisë e kthen në pronësi tokën 4 milionëshe që i ishte bartur kundërligjshëm serbit, Jovica Deniq (Foto)

Ministria e Bujqësisë ka kthyer në pronësi edhe një tokë tjetër e cila në mënyrë të kundërligjshme i është bartur Jovica Deniq në vitin 2020. Parcela me një sipërfaqe prej 1 hektar e 34 ari, me vlerë të përafërt prej 4 milionë euro ndodhet në zonën industriale e cila ndanë Prishtinën e Fushë Kosovës, transmeton IndeksOnline.

Ministri i Bujqësisë, Faton Peci ka thënë se pas pronave në Ulpianë dhe në Stankaj të Pejës, ky rast, për të cilin po flasim sot është një ndër rastet më bizare që kanë ndodhur karshi tentimit për tjetërsim dhe abuzim flagrant të pronave shtetërore.

“Mënyra e tjetërsimi të kësaj prone për mua si Ministër por po besoj edhe për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që e duan këtë vend, paraqet krim. Nga të dhënat që posedojmë, që nga viti 2010 deri në vitin 2020 janë rreth 100 hektarë toke të tjetërsuara, objekte e prona afariste, që kanë ndërruar titullarin në mënyrë të dyshimtë përmes metodës së identifikimit të disa pjesëtarëve të komunitetit serb ish zyrtarë të Institutit të Bujqësisë së Kosovës”, ka thënë Peci.

Ai tha se në aktvendimin e nxjerrë nga Agjencia Kadastrale e Kosovës në dhjetor të vitit 2020, ishte obliguar Drejtoria e Kadastrit e Komunës së Prishtinës që të bëjë ekzekutimin e Aktgjykimit të shtatorit të 1996, ku parcela në të cilën ndodhemi sot, i është bartur në pronësi Jovica Deniqit.

Drejtoria e Kadastrit të Komunës së Prishtinës më Maj të 2019 si dhe në gusht të 2020-tës kishte refuzuar fillimisht kërkesën e Jovica Deniqit, për shkak të konstatimit të zbraztisë ligjore për ta bartur pronën në pronësi të Deniqit.

“Mirëpo, në Janar të vitit 2021, e njëjta drejtori nxjerrë aktvendimin me të cilin është ekzekutuar në regjistra kadastral aktvendimi i datës 11.12.2020 kurse me date 21.06.2021 drejtoria e Kadastrit të Komunës së Prishtinës bazuar në shkresën e lëshuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës të datës 17.05.2021, ka nxjerrë aktvendimin me të cilin është plotësuar aktvendimi i nxjerrë nga Drejtoria e Kadastrit me datë 19.01.2021 me të cilin Jovica Deniq, është bërë pronar i kësaj ngastre kadastrale në të cilën ndodhemi”, ka thënë Peci duke shtuar se si rezultat i këmbëngulsisë së tyre, akterët e lartëcekur që kanë marrë vendime skandaloze dhe kriminale me vite në pervetësimin e pronës shtetërore tek individë e konkretisht të kësaj ngastre në vlerë rreth 4 milion euro; prona i është kthyer titullarit / Minstrisë së Bujqësisë, para 6 ditësh.

Mirëpo kjo për Pecin nuk mjafton.

“Unë ftoj Prokurorinë e Shtetit që të angazhohet dhe hetoj gjithë mënyrat dhe procedurat e bartjes së pronës së Ministrisë së Bujësisë tek grupe apo individ, e që janë hiq me pak se qindra hektar me tokë, objekte afariste e objekte banimi:, ka deklaruar ai.

Rikujtojmë se dy prona tjera ministria i kthej edhe gjatë javës së kaluar.