Konkurs nga General IMMO Group një kompani inovative dhe e suksesshme me bazë në Klinë-

Konkurs:

General IMMO Group një kompani inovative dhe e suksesshme me bazë në Klinë- çdo herë kërkon bashkëpuntorë të cilët janë inovativ dhë të pasionuar ndaj punës si rezultat i rritjes/kerkojmë:

1 Arkitekt me pervojë punë
1 Asistente menaxhimi

Të jetë kreativ dhe i gatshëm të punojë ne ekip

Të ketë njehuri softurike ne lëminë e Arkitekturës si dhe Microsoft

2 Shoferë më patente C ngasës për mjete të rënda

Të Intersuarit të dërgojnë CV, portfolio dhe një letër motivimi në email adresën:
[email protected]

+383/45/600-200

Konkursi është i gapur deri më 10/02/2024