Klinë zona do të mbesin nesër pa rrymë deri në 5 orë

Nga TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Gllareva (kodi: 52000009) prej orës 11:00-12:00

Nga TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Gllareva (kodi: 52000009) prej orës 11:00-12:00

Vendet: Dresniku, shkolla, Benita kompani, Gllareva1, Veselajt 2,3,4, Morinët 5 shkolla, Rixheva 1 dhe 2, Stapanica 2, Zabërgja, Çabiqi1,2 dhe 3, Gllarevë Antena e Ipko-s, depo M. Jaha, Mirusha transport, Lagjja Buzalla.

Nga TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Jashanica (kodi: 52000003) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Vendet: Pograxhë, Qupevë, Jellovc, Resnik, Jashanica si dhe Led Light Tehnology.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi shtyllave, shtrëngimi i përçuesve, ndërrimi i izolatorëve.

SHARE