Hekuran Sejdiu do te jetë zëri i qytetarëve

Hekuran Sejdiu do te jetë zëri i qytetarëve …
Sejdiu ka folur për Fondin e sigurimeve shëndetësore ,listen esenciale të barnava ,Ligjet percaktuese të Skemave Sociale si dhe Fondin Zhvillimor, i cili sipas saj do t’i ndihmojë në veçanti zhvillimin e prodhuesve, përfshirë këtu fermerët.

SHARE