372 pacientë kanë marrë trajtim në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë.

372 pacientë kanë marrë trajtim emergjent shëndetësorë dje më 5 gusht 2019, në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë. Nga këta 27 pacientë janë shtrirë për trajtim të mëtutjeshëm.
Analiza kanë kryer 273 pacientë që në total kanë kryer 3,663 analiza.
9 operacione janë kryer gjatë ditës së djeshme.
Ka qenë 9 lindje, 7 normale dhe 2 me prerje cezariane. Kanë lindur 9 foshnje, ndërsa sa i përket gjinisë 2 foshnje janë të gjinisë femërore dhe 7 të gjinisë mashkullore.