Ratifikohet edhe Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe asaj të Malit të Zi

Deputetët kanë miratuar Ligjin për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe Qeverisë së Malit të Zi në kontekstin e aderimit në Bashkimin Evropian.

Kjo marrëveshje u ratifikua me 80 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim.