Prof. Dr. Lulzim Dragidella: Klina do të jetë destinacion i investitorëve të huaj

Krijimi i hapësirave për investitorët e huaj është primar pasi që ne i kemi të gjitha përparësitë e mundshme për investim, duke filluar nga fuqia punëtore, rinia, valuta euro që e përdorim, njerëzit e kualifikuar e paga që është më e ulët se në Perëndim. Këta janë vetëm disa nga faktorët që investitorët e huaj mund të operojnë më lehtë dhe vendin tonë ta zgjedhin si destinacion të biznesit të tyre.

SHARE