Poliklinikës MedicAL në Klinë i bashkohet Kirurgu Vaskular Ass. Dr. Adhurim Koshi.

518

Mjek Specialist i cili merret me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të enëve të gjakut.
Asistenti i lëndës së Kirurgjisë në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës.
Është autor dhe bashkautor i disa punimeve shkencore.

Ka bërë hospitime në Zvicër, në Kantons Spital Winterthur, për ultrazë të enëve të gjakut, angiologji, kirurgji vaskulare dhe kirurgji endovaskulare.
Është pjesëmarrës në shumë konferenca mjekësore, në lëminë e kirurgjisë vaskulare brenda dhe jashtë Kosovës.

Dr Adhurimin e gjeni në Poliklinikën MedicAL në Klinë:
Çdo të Martë dhe të Premte.

Për termine:
049888970