Përkrahja nga donatorë të ndryshëm për QKMF- e Klinës

Njoftim i QKMF- KLINË

DONACION PËR QKMF- KLINË

Përkrahja nga donatorë të ndryshëm anekënd Kosovës nuk po mungon asnjëherë.
Sot Besnik Raci Kryetar i Sindikates prane QKMF-se, nga Federata Sindikale e Shëndetesise se Kosovës , ka ndihmuar QKMF-në në Klinë me 100 mbrojtëse për fytyrë donacion i dhuruar nga Kompania Bonevet nga Gjakova.

Me prodhimin e këtyre mbrojtëseve për fytyrë për mantelbardhët, ata me veprën e tyre po bëjnë më të sigurtë trajtimin e nevojave mjekësore të qytetarëve, sidomos, nëse bëhet fjalë për ndonjë rast potencial me COVID19.

Ju faleminderit, FSSH dhe BONEVET !

#Rrinshpi?