Përfiutesit e Ndihmës Sociale, nuk kanë nevoj të riaplikojnë as muajin Janar 2021.

Përfiutesit e Ndihmës Sociale, nuk kanë nevoj të riaplikojnë as muajin Janar 2021.
Këtë e ka bërë të ditur Drejtori i QPS-së, Ilir Bacaj.

Ja njoftimi i plotë i z.Bacaj:

“Të nderuar shfrytëzues të Asistencës Sociale,

duke u bazuar në Vendimin e MPMS, Nr.01/39, të datës.01.11.2020, ku për shkak të situatës së pandemisë janë pezulluar procedurat e ri aplikimit në afat të pacaktuar për familjet në Skemën e Ndihmës Sociale, ju njoftojmë se,

procedurat e RIAPLIKIMIT për familjet shfrytëzuese të ndihmës sociale edhe për muajin janar 2021, do zhvillohen PA PREZENCËN E PALËVE.

Me respekt,

Ilir Bacaj,
Drejtor i Qendrës për Punë Sociale

SHARE