Organizohet një aktivitet në mbrojtje të Parkut Kombëtar të Sharrit

Organizatat EcoZ, Riverwatch dhe Save the Blue Heart of Europe organizojnë sot një aktivitet në mbrojtje të mjedisit dhe habitatit natyror në Parkun Kombëtar të Sharrit.

Përgjatë këtij aktiviteti ata do të shpalosim thirrjen për mbrojtjen e Parkut të Sharrit nga ndikimi i hidrocentraleve.

Aktiviteti do të mbahet në Brezovicë.