Një tjetër Super Projekt i realizuar tek Poliklinika Medic-AL në Klinë,

një ndër poliklinikat e shumëta që na besuan kabinetin radiologjik, të Ultrazërit dhe Ortopanit.
Përdorimi i dozave të vogla, imazhe cilësore dhe shërbimi i shpejtë për pacientët e rajonit të Klinës dhe më gjërë.
#FujiFilm DigitalRadiology 🔝
#QBit7 Ultrasound 🔝
#NewTom GO2D Ortopan🔝
Dr.Lavdim Berisha dhe Dr.Alban Palushi së bashku me stafin e mrekullueshëm ju dëshirojmë suksese të mëtejme.

SHARE