MISIONI I KOSOVËS: KURSE TË GJUHËS ITALIANE PËR STUDENTËT E RINJ

U bë dorëzimi i certifikatava në përfundim të një kursi të gjuhës italiane të mbajtur në dy shkolla të mesme në komunën e Pejës.

Në dy shkolla të mesme të komunës së Pejës, komandanti i Komandës Rajonale Perëndimore të KFOR-it, kolonel Gabriele Vacca, mori pjesë në ceremoninë e ndarjes së çertifikatave në përfundim të kursit të gjuhës italiane të ofruar për nxënësit e rinj.
Projekti përfshiu gjithsej 15 klasa të instituteve, të rinj të moshës 14 deri në 18 vjeç, në mësime jashtë kurrikules të gjuhës italiane të mbajtura nga mësues të kualifikuar. Në përfundim të fazës mësimore, nxënësit iu nënshtruan testeve për marrjen e certifikatave përfundimtare.
Kjo nismë, e mundësuar falë bashkëpunimit të frytshëm ndërmjet Komandës Rajonale Perëndimore të KFOR-it dhe shkollave të komunës së Pejës, synon të promovojë mësimin e gjuhëve dhe integrimin multikulturor ndërmjet komuniteteve të ndryshme që jetojnë në Kosovë.
Kontingjenti italian i Forcës së Kosovës (KFOR), në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999, kontribuon në ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të mbrojtur, si dhe lirinë e lëvizjes për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, në të njëjtën kohë duke promovuar aktivitete të dobishme nën drejtimin e Komandës Operative e Samitit të Forcave të Përbashkëta.