Kuvendi Komunal i Klinës të premten me seancën e IV-të për këtë vit

Kuvendi i Komunēs së Klinës mbanë nesër (e premte) seancën e IV-të të rregullt të punës pēr vitin 2024.

Seanca mbahet në sallën e Kuvendit tẽ Komunës së Klinës dhe fillon në orën 10:00

Për këtë seancë propozohet ky:

RENDI I DITËS:

Arsyetimi i mungesave, Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë: 29.03.2024, Shqyrtimi dhe miratimi i Rekomandimeve të Komitetit per Politik dhe Financa, Shqyrtimi i raportit të menaxhimit financiar për periudhën janar-mars 2024, Interpelancë lidhur me punësimet në komunë dhe punësimet me kontrata mbi vepër (Ref. drejt. Administratës), Interpelancë lidhur me numrin e lejeve apo pelqimeve të lëshuara për operatoret gurthyes (Ref. DUMM), Pyetje dhe pergjigjeje.