Konsultohu me mjekun pa lëvizur nga shtëpia!

Komuna e Klinës, përkatësisht Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, njofton të gjithë qytetarë e Komunës së Klinës që shërbimet mjekësore, këshillat shëndetesore, mund t’i marrin GRATIS edhe nga shtëpia përmes Klinikës digjitake nga kompjuteri.

Për këtë mundësi e falenderojmë pëzemërsisht Klinikën Digjitale.

MJEKU KUJDESTAR

#Sot, SHËNDETI nuk është FAT
#Sot ,SHËNDETI është në SHTËPI.

SHARE