Komuna e Klinës nesër me seancē e rregullt, ky do të jetē rendi i ditës

Kuvendi i Komunës së Klinës mban
seancën e I-rë të rregullt të punës së kuvendit për vitin 2023.

Seanca mbahet më 27.01.2023 (e Premte), në sallën e Kuvendit të Komunës së Klinës dhe fillon
në orën 10:00.

Për këtë seancë propozohet ky:

1. Arsyetimi i mungesave,
2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve, nga seanca e jashtëzakonshme e mbajtur
me datë: 09.12.2022 dhe mbledhjes së rregullt të mbajtur datë: 20.12.2022,
3. Shqyrtimi i procesverbalit nga takimi i dytë i kryetarit të komunës me qytetar për
vitin 2022,
RENDI I DITËS:
4. Shqyrtimi dhe miratimi i Rekomandimeve të Komitetit për Politik dhe Financa,
5. Shqyrtimi i Raportit Financiar Janar-Dhjetor 2022 (ref.drejt.fin.),
KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA
6. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Punës së Ekzekutivit për vitin 2023,
7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit për vënie në diskutim publik, draft-planin
komunal për menaxhimin e mbeturinave 2023-2027,
8. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit për vënie në diskutim publik, draft-rregulloren
për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Klinës,
9. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Punës së Prokurimit për vitin 2023,
10. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Punës së KKSB-së për vitin 2023,
11. Rishqyrtimi i vendimeve sipas shkresave të MMPHI-së dhe MAPL-së,
• Vendim për “Shpallje te zonë me interes të publikut” pronat për rregullimin
e shtratit të Lumit Drini i Bardhë,

SHARE