Kompania EAGLE SHIPPING SHPK shpallë konkurs për (1) nje vend të lire pune.

Kompania EAGLE SHIPPING SHPK në Gremnik Klinë shpallë konkurs për (1) nje vend të lire pune.

Pozita: Agjent i Shitjes
Përgjegjësitë kryesore:
-Prezantimi dhe shitja e Sherbimeve të kompanisë.
-Zbaton planin e parashikuar të shitjes.
-Analizon prezencën në treg.
-Përcjell trendin e shitjes në treg.
-Prezanton risitë dhe qëndrimet e kompanisë.
-Realizon të gjitha komunikimet me klientë.
-Raporton në baza ditore dhe javore në departamentin e shitjes.
-Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave te caktuara të shitjes.
-Realizon detyra tjera sipas kërkesës së departamentit të shitjes.

Kriteret dhe kushtet për pranim:
– Diplomë e shkollës së mesme (Fakulteti është përparësi)
– Njohuri te gjuhës angleze: njohja e gjuheve te tjera eshte perparesi
– Njohuri e mirë e paketës Microsoft Office, MS Excel në veçanti,
– Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi me palë si dhe punën ekipore.
-Të ketë patentë shoferin kategoria B.
-Aftësi të shkëlqyera të shitjes dhe negocimit.
-Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo ne grup.
-Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve.

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund te dërgojne CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: [email protected] deri më datën 20.05.2021