Grupi i asambleistëve të PDK-së në komunën e Klinës kërkon interpelancë me drejtorin e DKA-së.

Me datë 14.01.2020, me anë të një kërkese me shkrim, grubi parlamentar i PDK-së ka kërkuar interpelancë me Drejtorinë Komunale të Arsimit në Klinë.
Kjo kërkesë është bërë me qëllim të shqyrtimit dhe informimit për disa tema me rëndësi, të cilat mund t’i shihni më poshtë./Klina info