Donacion nga Shoqata e veteranëve të Luftës në Klinë

Donaci
on nga Shoqata e veteranëve të Luftës në Klinë
Ndihme humanitare per QKMF Nënë Tereza “ në Klinë nga shoqata e veteranëve te UCK-dega ne Klinë.

Kater karroca per invalid nje prej tyre elektronike dhe dy pale purtekza.
Falënderojmë Kryetarin e Veteranëve të UCK-së zt.Hajdin Bala dhe Bujar Balaj dhe antarin e kryesisë se veteranëve zt.Zenel Bashota.