“As veten tane s’ki me e njoftë“, Xhevat Krasniqi i quan gënjeshtra dhe shpifje akuzat e studenteve

Këshilli i Etikës së Universitetit të Prishtinës ka rekomanduar pezullimin e përkohshëm nga puna ndaj profesorit të UP0së, Xhevat Krasniqi.

Në vendimin e marrë nga Këshilli i Etikës, janë listuar tri pretendimet për ngacmim seksual dhe arsyetimet e profesorit Xhevat Krasniqi.

“Rasti1- Ajo tregon se ka shkuar në konsultime në afatin e janarit 2023, për t’u konsultuar dhe shikuar se ku kishte gabuar, pasi qe profesori i kishte zbritur 0.05 pike nga provimi. Ne vijim, tregon gë jo që nuk kishte marre përgjigje, por kishte dale e tmerruar nga sjellja e profesor Krasniqit. NE vijim ajo citon fjalët gë i kishte thënë Profesori: ” unë jam i drejte në vlerësim, e kështu jam i drejtë. kur te duash te bëj masazh”*, në vijim ajo pretendon se profesori i kishte demonstruar me duar falën “masazhe” si dhe ishte afruar per ta përqafuar”.

“Rasti i 2. Ato tregojnë se gjatë mbajtjes së ushtrimeve me profesorin Krasniqi, pas mbarimit te ushtrimeve, kishin qene objekt i ngacmimit seksual nga profesori. Ne deklaratën e tyre pretendojnë se: “Kur ne vec ishim te dyja duke ecur për ne shtëpi, ai na afrohet duke na u drejtuar me fjalët, ‘Të dyja i keni Iyer buzët njejtë’ dhe vazhdon me fjalë tjera “Lyej ti sa te duash buzët, si të kësaj nuk mundesh me i pasur”.

Rasti 3:

“Sipas profesor Krasniqit, përmbajtja e rastit 1 është një tërësi gënjeshtrash. Ai sqaron se studentja në fjalë e ka marre përgjigjen mbi gabimet në provimin me shkrim dhe pikët e humbura, e njëkohësisht është informuar qe nuk e ka fituar të drejtën per t’iu nënshtruar provimit me gojë (verbal). Ne vazhdim thekson: “Pastaj, ajo ka kërkuar që të falen pikët dhe normalisht të kjo kërkesë e zakonshme e studentëve i është refuzuar me rikujtimin që unë jam në përpikëri i drejtë ne vlerësim te detyrave. Shprehja pasuese me përmbajtjen e fjalës “masazh” është shpifje, rrjedhimisht edhe demonstrimi i kuptimit te saj me duar është i pakuptimtë dhe i sajuar ndërsa, akuza që gjoja unë qenkam afruar duke dashur ta përqafoj, është gënjeshtër e radhës”, thuhet në vendim.

Tutje Krasniqi iu është përgjigjur edhe dy rasteve të tjera të akuzave nga studentet. Sipas tij akuzat ndaj tij janë bërë me qëllim që studentët të marrin nga një notë kaluese.

“Në vazhdim, profesor Krasniqi sqaron se ne afatin e provimeve në janar 2024 (me 23.02.2024), konkretisht te pjesa e provimit me goje (verbal), e njëja studente, kur e kuptoi që nuk e ka kaluar me sukses provimin, në prani te studenteve, më ka kërcënuar me fjalët: “Hajt se ke me e pa ti!”, për të vazhduar kërcënimin edhe në korridor me shprehjen : “As veten tane s’ki me e njoftë!“

Lidhur me përmbajtjen e tërësishme te ankesës dhe pretendimeve te studenteve, profesor Krasniqi deklaron: “Te gjitha akuzat e bëra ndaj meje për ngacmim seksual, vlerësim jo të drejtë, hakmarrje, krijim te klimës negative, mos-vendosje te notave në SEMS, detyrim per konsultime, mosrespektim te syllabusit, sjellje arrogante, diskriminim etj, janë të pavërteta dhe tendencioze. Te githa keto akuza lidhen me qëllimin e studentëve per te siguruar nga një note kaluese në mënyrë të pamerituar dhe antistatutare, e cila, nëse do të bëhej nga ana ime, do të konsiderohej vepër penale e keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Siç shihet, kjo ankese përfundon me shantazh te hapur e te drejtpërdrejtë edhe ndaj meje si profesor”, thuhet ndër të tjera në përgjigjet e profesorit Xhevat Krasniqit në vendimin e Këshillit të Etikës.