Subvencioneve për fermerët e Komunës së Klinës

Drejtori i Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural z.Naser Morina,komfirmon per Klia info së pas punës së palodhshme të Zyrtareve në Drejtorinë e Bujqësisë procedurat e Subvencioneve për fermerët e Komunës së Klinës janë duke shkuar në rregull dhe së numri i aplikuesve deri më tani ka arritur në 900.
Fermerët shprehen të kenaqur më shtyerjën e afatit pasi që të gjithë do te kene mundesi aplikimi dhe nuk do te mbeten pa subvencionim./Klina info/