Sot mbahet Kuvendi i AGK-së, dy kandidatë për kryetar

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës sot e mban Kuvendin zgjedhor.

Në këtë Kuvend do të zgjidhet kryetari dhe anëtarët e AGK-së.

Për kryetar të AGK-së kanë konkuruar Xhemajl Rexha, i cili është kryetar aktual, dhe Mentor Buzhala.

Kjo është agjenda e Kuvendit të AKG-së:

11:00 Regjistrimi;

11:30 Hapja dhe nisja e punimeve të Kuvendit;

11:40 Prezantimi i raportit të punës dhe atij financiar korrik 2021-korrik 2024;

12:00 Propozimet dhe votimi për ndryshimet në Statutin e AGK-së;

12:30 Zgjedhja e komisionit 5 anëtarësh të punës;

12:40 Adresimet e kandidatëve për Kryetar;

12:50 Votimi dhe procesi i numërimit për Kryetar/e dhe Anëtarë të Bordit;

15:00 Shpallja e rezultateve