Debate me publikun nga Komuna e Klinës

njofton se Komuna e Klinës do të mbajë
DEBAT PUBLIK me qytetarë, lidhur me Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale 2020-2022 dhe planet për buxhetin 2020-2022 të mërkurën me 19 Qershor, 2019
Debati (dëgjimi) i parë publik do t’i ofrojë një mundësi qytetarëve të Komunës së Klinës për të diskutuar dhe paraqitur prioritetet komunale për vitet 2020-2022 së bashku me Kryetarin e Komunës Prof. Dr. Zenun Elezaj,Drejtorin për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim Aziz Desku,dhe Drejtorin e Urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit Lorenc Marleku
Klinë, në sallën e kuvendit komunal, nga ora 10:00-12:00;
#Sferkë, në objektin e shkollës, nga ora
12:30 -14:00;
#Ujmirë, në objektin e shkollës, nga ora
14:30 – 16:00;
#Zllakuqan, në objektin e shkollës, nga 16:30-18:00.

Bëhu pjesë e ndryshimeve pozitive në lagjen,fshatin dhe qytetin tuaj. #Bëhuaktiv