Rruga e Lagjes Zekaj në Jashanicê si në mesjetë

Rruga që dergon në lagjen Zekaj në Jashanicë, është bërë pothuajse e pakalueshme.

Janë 5 shtëpi të kësaj lagje që e fekuentojnë këtê rrugë çdo ditë dhe ankohën për vëshrirësië qe hasin me rrugën e tyre. Një nga banorët e kësaj lagje Sami Zeka thotë se disa herë kanë bërë kërkesë për këtë rrugë mirëpo deri me tani nuk është ndermarr asnjë veprim.

Komuna e Klinës ka intervenuar pothuajse në çdo cep të kësaj komune nderaa këta banorë kanë mbetur nën meshirën e kohës.

Është momenti i fundit që institucionet komunale të tregojnë qe infrareuktura rrugorë të rregullohet për të gjithë banorët pa dallim, ka thënë Zeka!