Restaurant “5 Stars” i del në ndihmë familjeve nga Durrësi

Restaurant “5 Stars” në Klinë ka shprehur vullnetin për të iu ndihmuar familjeve që janë ardhur nga Shqipëria. Ajo qysh në ditën e parë ka hapur restaurantin për t’i shërbyer falas. “5 Stars” është duke kontribuar në disa familje që janë strehuar në Klinë, Dush, Gjurgjevik i Vogël, etj./Klina info/