Poliklinikes Biolab Zafi i bashkohet Specialisti Ortopedisë Dr. Bujar Gashi

Bilab Zafi skruan në faqen zyrtare në Facebook.

Poliklinika Biolab Zafi vazhdon traditën e bashkëpunimit me doktorët më të suksesshëm- specialistē të lëmive tē ndryshme.

Nga tash e tutje tek Biolab ZAFI mund të merrni sherbime nga lemia e Ortopedisë nga dr.Bujar Gashi.

Doktor Bujarin e bën të veçantë përgaditja profesionale, sukseset me rastet e nderhyrjeve kirurgjike dhe afersia me pacientë.

Për këtë jemi shumë te lumtur që dr Bujarin ta kemi nē poliklinikën tonë.

Për të marr sherbime ortopedike nga dr. Bujar Gashi, caktimi i termineve është i obliguar!

Biolab ZAFI – shëndeti mbi të gjitha!