Në QKMF në Klinë janë trajtuar 6 raste me 2 të lenduar rënd !

Mbremë në natën e ndrrimit të vitit të ri në QKMF në Klinë janë trajtuar 6 raste,ku 2 persona ishin me lëndime të renda.Njëri person i gjinis mashkull thuajse e ka humbur njërin sy dhe personi tjetër i gjinis femër kishte lëndime në ballë.