Në Dollovë rrugët e mbushura me mbeturina

Ambientet e papastra vazhdojnë të jenë një problem me të cilin ballafaqohen qytetarët.

Shume shpesh kemi parë mbeturina të cilat janë edhe në afërsi të objekteve të banimit, duke rrezikuar edhe jetën e banorëve.

Klina Info tregon rrugët e ndotura të mbushura me mbeturina në fshatin Dollovë.

Madje duket se një deponi ka krijuar ndonjë kompani pasi që janë mbetje të materialit ndërtimor.