Ndryshon traseja për ndërtimin e segmentit Kijevë-Dollc, rruga e re vazhdon në ara, kalon nëpër këto fshatra

Zëvendësministri i Infrastrukturës, Hysen Durmishi ka njoftuar javën e kaluar kanë nënshkruar kontratat për ndërtimin e rrugës Prishtinë-Pejë, përkatësisht segmenti Kijevë-Dollc (llotet 2,3 dhe 4), ndërsa lloti 1 është në rivlerësim.

Zëvendësministri i Infrastrukturës, Hysen Durmishi ka njoftuar javën e kaluar kanë nënshkruar kontratat për ndërtimin e rrugës Prishtinë-Pejë, përkatësisht segmenti Kijevë-Dollc (llotet 2,3 dhe 4), ndërsa lloti 1 është në rivlerësim.