Ndryshon orari, gastronomët punojnë deri në 22:30, pas këtij orari vetëm në ambiente të hapura

Sonte Qeveria “Hoti” ka marrë vendim për funksionimin e gastronomisë në këtë kohë pandemie,

Ky është njoftimi:

Të gjitha subjektet që ofrojnë shërbime të gastronomisë (restorantet, kafiteritë, klubet e natës etj.);

18.1. U ndalohet funksionimi nga ora 22:30 deri në 05:00 në gjithë territorin e Republikës së Kosovës;

18.2. Jashtë këtij orari mund të punojnë vetëm në hapësira të hapura duke respektuar largësinë prej 2 metrash ndërmjet tavolinave, si dhe shërbimet take-aëay (merre me vete), gjithnjë në përputhje me udhëzimet e përcaktuara në Manualin për mbrojtjen nga përhapja e COVID-19.