Nga ora 22:30 deri në 05:00 ndalohet qarkullimi në këto komuna

Nga ora 22:30 deri në ora 05:00, Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të ndalohet çfardo qarkullimi në disa komuna të Kosovës, shkruan IndeksOnline.

Prishtinë, Prizren, Pejë, Podujevë, Gjakovë, Ferizaj, Lipjan, Drenas, Vushtrri, Mitrovicë e Jugut, Gjilan, Fushë Kosovë dhe Shtërpcë, qytetarët nuk do të kenë më të drejtë të lëizin nga shtëpittë e tyre pas orës 22:30 deri në mëngjes.

Njoftimi:

Duke filluar nga ora 22:30 deri në orën 05:00, ndalohet çfarëdo qarkullimi i personave fizikë jashtë shtëpive/banesave të tyre në komunat: Prishtinë, Prizren, Pejë, Podujevë, Gjakovë, Ferizaj, Lipjan, Drenas, Vushtrri, Mitrovicë e Jugut, Gjilan, Fushë Kosovë dhe Shtërpcë, përveç:

2.1.            Në raste urgjente shëndetësore;

2.2.            Në rast të nevojës për t’u kujdesur për të sëmurë, për persona me nevoja të veçanta, vetëm nëse të sëmurët apo personat me nevoja të veçanta nuk kanë mundësi të kujdesen për vetveten;

2.3.            Në rast të kërkimit të ndihmës nga institucionet përkatëse, siç është rasti me viktimat e dhunës familjare;

2.4.            Në rast të vdekjes së anëtarit të familjes;

2.5.            Në rast të paraqitjes së nevojave për dalje jashtë shtëpisë/banesës për nevojat fiziologjike të kafshëve, por jo më larg se 500 metra nga banesa/shtëpia (por, nuk lejohet shfrytëzimi i këtyre rasteve për të kryer ndonjë punë tjetër ose për ndonjë qëllim tjetër përveç atij të përcaktuar).

SHARE