Ndërtimi i tunelit në rrugën Tetovë-Prizren, mblidhet komisioni për mjedis

Sot në Kuvendin e Kosovës pritet të mblidhet Komisioni për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim.

Ky komision do të filloi prej orës 10:00.

Ndërsa ky është rendi i ditës

1.    Miratimi i rendit të ditës;

2.    Miratimi i Procesverbalit nga dt. 6.2.2024,

3.    Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-293 për ratifikimin e “Marrëveshjes së bashkëfinancimit për hartimin e Projektit për ndërtimin e tunelit në rrugën Tetovë-Prizren”;

4.    Harmonizimi i Planit të punës me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm SDG.

5.    Informata nga  Deputeti Milazim Salijaj për pronën e ish RTP,

6.    Të ndryshme.