Laboratori MedicAL në Klinë me standartin më të lartë të cilësisë!

Laboratori ofron një gamë tepër të gjerë ekzaminimesh laboratorike sipas të gjitha standarteve ndërkombëtare.

Me teknologjinë më të fundit në fushën laboratorike totalisht automatike.
Me identifikim dhe barkodim të pacientit që në hyrje të tij.

Këto aparatura tërësisht automatike minimizojnë gabimet që sjellin metodat e mëparshme manuale!

Bashkëngjitur kësaj teknologjie është dhe pajisja e këtij laboratori me sistemin informatik laboratorik që shmang gabimet njerëzore në ngatërrimin e mostrave të gjakut të pacientëve dhe njëkohësisht në leximin e të gjithë rezultateve laboratorike të çdo pacienti.

Gatishmëri në shërbimin laboratorik në çdo ditë të javës
Çmime të favorshme për të gjitha llojet e ekzaminimeve dhe shërbimeve.
Oferta dhe paketa të vazhdueshme mbi ekzaminime të ndryshme për të gjitha grupmoshat.

Testi Serologjik për matjën e Antitrupave IgG, IgM.
Testi Antigen për Covid- 19

049888970
Poliklinika MedicAL
Rruga “Drini i Bardhë”- Klinë

SHARE