Kolona të gjata në rrugën Pejë Prishtinë

Kolona të gjata janë krijuar në rrugën Pejë Prishtinë, saktësisht në fshatin Sllatinë.
Lexues të Klina info kanë dërguar fotografi, duke informuar se për afër 1 orë kanë mbetur në kolonë.
Klina info do të ju mbajë të informuar.