Klina.info ishte në shkollë fillore “Ismet Raci”,për të intervestuar drejtorin Ahmet Krasniqi rreth zhurmes që u be për parkingin në oborrin e shkollës !

Ai në intervisten e ti për Klina.info tha se ishte ideja e ti dhe e keshillit te arsimtarve qe nje ditë të ndertohej një parking,ku prinëritbdhe arsimtarët të mund ti parkonin veturat e tyre.Ai tha se kishte folur edhe me drejtorin arsimit dhe kryetarin e komunes per kete gje,se e kishin edhe projektin e këtij parkingu.Mirëpo në momentin që kompania ka filluar te hapte kanalin filloj të behet nje zhurme se qfare po ndodhte?!Disa mendonin se po ndertohej ndonjë ndërtesë e madhe apo edhe kopsht e shume mendime te tjera,mirëpo aty me të vërtetë po ndertohej nje parking.Ai tha se shume asamblist janë ankuar,mirëpo askush nuk ka ardhur qe të me pyste qfarë po ndodhte në të vërtetë
.Ai tha se është takuar me kryetarin e komunës dhe këshillin drejtues,si dhe me këshillin e përgjithshëm të shkollës për të biseduar rreth kesaj ngjarje.Ata u dakurduan qe njëher te nderpritet punimet dhe te ndertohej fusha sportive,e më vonë nese do të ketë hapësirë të vazhdojnë punimet !