Këto janë rregullat për të kërkuar azil në Zvicër

Çdokush mund të kërkojë azil në Zvicër. Ju mund të bëni një kërkesë në kontrollin kufitar të çdo aeroporti zviceran ose në një nga qendrat federale të azilit të vendit.

Të gjitha kërkesat për azil përpunohen nga SEM dhe duhet të shoqërohen me ndonjë dëshmi në dispozicion të persekutimit ose kërcënimeve ndaj sigurisë.

Nuk është e mundur të aplikoni për azil në Zvicër nga një vend tjetër, megjithatë, është e mundur të paraqisni një kërkesë për vizë në një ambasadë ose konsullatë zvicerane jashtë vendit me arsyetimin se ndiheni të pasigurt në këtë vend. Ambasada ose konsullata do të përcaktojë nëse një vizë e përkohshme duhet të lëshohet.

Azilkërkuesit qëndrojnë në qendrat e pritjes së azilit ndërsa SEM shqyrton kërkesat e tyre. Ata marrin një leje “N” dhe lejohen të kërkojnë punë pas 3 muajsh në Zvicër.

SEM synon të trajtojë të gjitha kërkesat për azil brenda 6 muajve. Nëse aplikimet refuzohen, aplikantët pritet të largohen nga Zvicra brenda një kohe të caktuar edhe pse ata mund të apelojnë verdiktin. Aplikantëve të suksesshëm u jepet statusi i refugjatit dhe do t’u jepet një leje qëndrimi “B” me mundësinë për të aplikuar për një leje “C” për qëndrim të përhershëm, dhe përfundimisht shtetësi të plotë nëse duan, në kohën e duhur.

Nëse një personi i është refuzuar azili, por nuk mund të largohet nga Zvicra për çfarëdo arsye, atij i jepet ndonjëherë një leje “F” për personat e pranuar përkohësisht. Vitet e kaluara në Zvicër në një leje “F” llogariten vetëm si gjysmë vjet për kërkesat e qëndrimit. Zvicra kishte pak më shumë se 15,000 kërkesa për azil nga shtetas jo-BE në 2018, e 10-ta më e lartë nga vendet e BE/EFTA.

Vendbanimi dhe shtetësia në Zvicër

Çdo i huaj që qëndron në Zvicër për më shumë se 90 ditë/tre muaj ka nevojë për një leje qëndrimi, madje edhe qytetarët e BE/EFTA.

Asnjë qytetar jo-BE/EFTA nuk ka të drejtë për qëndrim, dhe secili rast vendoset në rrethana individuale. Ju duhet të aplikoni në zyrat lokale të migrimit kantonal ku keni ndërmend të jetoni.

Megjithëse të gjitha kantonet funksionojnë sipas të njëjtit ligj federal, secili kanton ka njëfarë autonomie mbi imigrimin në rajon. Prandaj, kantonet individuale janë burimi i parë për informacion në lidhje me kërkesat për leje pune dhe qëndrimi.

Llojet e lejes së qëndrimit zviceran

Leja L-leje qëndrimi afatshkurtër e vlefshme deri në një vit dhe jo e rinovueshme.

Leja B – leja e qëndrimit të përkohshëm e lëshuar zakonisht për një vit, por e rinovueshme.

Leja C – leja e vendosjes për qëndrim të përhershëm. E disponueshme pas 5 vjet qëndrimi të vazhdueshëm për qytetarët e BE/EFTA dhe shtetasit e SHBA dhe Kanadasë, dhe pas 10 vjet qëndrimi për shtetasit e tjerë të vendeve të treta.

Ci Leja-për të afërmit e punonjësve të organizatave ndërqeveritare dhe ambasadave të huaja. E vlefshme për aq kohë sa viza/leja e të afërmit është e vlefshme për.

N Leje-leje për azilkërkues.

Leja F – personi i pranuar përkohësisht, për ata aplikimet për azil të të cilëve janë refuzuar, por që nuk mund të largohen nga Zvicra për ndonjë arsye.

Leja S – leje e përkohshme me kusht për njerëzit e tjerë që kanë nevojë për mbrojtje.

G Leja-leje ndërkufitare e udhëtarëve për ata që punojnë në Zvicër por jetojnë në një vend tjetër. Leja vjetore që mund të rinovohet por nuk jep asnjë të drejtë qëndrimi.

Lejet duhet të rinovohen në zyrën tuaj kantonale të imigrimit jo më herët se tre muaj dhe jo më vonë se dy javë para datës së skadimit të lejes ekzistuese.

Pas 10 vitesh qëndrimi të vazhdueshëm, mund të aplikoni për shtetësi të plotë zvicerane nëse keni një leje të vlefshme “C”. Kjo mund të bëhet pas 5 vjetësh nëse kualifikoheni për natyralizim të thjeshtuar, për shembull nëse jeni martuar me një shtetas zviceran.

Shtetësia ju lejon disa të drejta shtesë, të tilla si fuqia për të votuar, por ju do të kishit detyrime të tjera, për shembull, të gjithë të rinjtë zviceranë duhet të kryejnë shërbimin ushtarak.

Mbërritja në Zvicër

Kur të mbërrini në Zvicër keni 14 ditë për të regjistruar qëndrimin tuaj në Zyrën tuaj të Regjistrimit të Banorëve. Ju gjithashtu do të duhet të merrni lejen tuaj të qëndrimit nga zyrat e migrimit kantonal nëse qëndroni për më shumë se tre muaj. Ju duhet të merrni me vete pasaportën tuaj si dhe vizën tuaj zvicerane.

Gjëra të tjera që do t’ju duhet të rregulloni brenda javëve të para janë:

regjistrimi për kujdes shëndetësor në Zvicër

hapja e një llogarie bankare zvicerane

Shihni udhëzuesin tonë për t’u zhvendosur në Zvicër për një listë kontrolli të gjërave që duhet të bëni pas mbërritjes.

Ankesat

Nëse aplikimi juaj për vizë zvicerane refuzohet, mund të shkruani një letër apeli në ambasadën ose konsullatën zvicerane në vendin tuaj. Ju do të duhet të shpjegoni qartë mbi bazat që po kundërshtoni vendimin.

Për çështjet që kanë të bëjnë me lejet e qëndrimit zviceran, duhet të kontaktoni autoritetin tuaj të migrimit kantonal. Nëse nuk jeni në gjendje të merrni një përgjigje të kënaqshme, mund ta çoni çështjen në SEM që mbikëqyrë lejet e imigrimit dhe qëndrimit në Zvicër