Hakohet faqja e komunës së Pejës, postohen filma legjendarë në të

Gjatë ditës së sotme është hakuar faqja e komunës së Pejës, në të cilën janë postuar disa filma legjendarë.

Në faqen e komunës së Pejës e cila është hakuar orë më parë, është një numër i madh i filmave të cilët janë postuar në këtë faqe dhe se ende nuk janë larguar nga aty.