Ftesë për aplikim-Projekti Kthimi dhe Riintegrimi në Kosovë-EU RRK V

Projekt i financuar nga BE i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Misioni i IOM në Kosovë, fton Kontraktuesit e interesuar të bëjnë kërkesë për gërmimin e tokës dhe ndërtimin e murit mbajtës në fshatin Klinavc, në Komunën e Klinës, në kuadër të Projektit EU-RRK V .

 

Kontraktorët e kualifikuar mund të shkarkojnë grupin e plotë të Dokumentit RFQ në http://kosovo.iom.int/procution

Kuotimet do të dorëzohen së bashku me ofertën në rr. Lidhja e Pejës 177, 10000 Prishtinë, Kosovë në ose para të Mërkurës 14 Gusht 2019 në ora 15:00. Ofertat e vonuara do të refuzohen.

 

Kuotimet do të hapen në Lidhja e Pejës 177, 10000 Prishtinë, Kosovë, të Mërkurën 14 Gusht 2019, në orën 15:30 me kohën lokale, në prani të Kontraktuesve që dëshirojnë të marrin pjesë.

Linku:

http://kosovo.iom.int/request-quotation

http://kosovo.iom.int/procurement