Drejtoria e Bujqesisë, Pylltarisë e Zhvillimit Rural Klinë, organizon panair me produkte vendore