Berat Sefë Gashi nga Sferka, në gjendje të rëndë shëndetësore, familjarët kërkojnë ndihmë financiare

Berat Sefë Gashi nga Sferka e Klinës pas një sulmi në tru, është në gjendje të rëndë shëndetësore.

Të njëjtit i duhet trajtim urgjent jashtë vendit dhe vlera është 40 mijë euro.

Kjo shumë për familjarët është e pa përballueshme, çka se ata kërkojnë ndihmê nga njerëzit e vullnetit të mirë.

Numrat kontaktues të familjarëve 049 221 620
049 317 192

Çdo ndihmë, është shumë për ta.