60 mjekë/specialistë krijojnë Klubin e Mjekëve të komunës së Klinës

Për herë të parë në Kosovë u krijua një Klub i Mjekëve të Komunës se Klinës.

Qëllimi i bashkohen ka dhe një qëllim, për të cilin ka shkruar Drejtori i QKMF -së në Klinë, Dr.Gazmend Bojaj.

“Ky Klub ka 60 Mjekë/ Specialistë të lemivë të ndryshmë nga Komuna Klinë u bashkuan rreth nje Klubi të përbashket qe eshte nje risi në Kosovë,dhe formuan Grupin punues qe do te kujdeset per funksionin e Klubit të Mjekevë në te ardhmen.

Qellimi i tyre i përbashket te bashkojnë forcat,Njohuritë dhe Eksperiencat për nje shendetesi më te mirë dhe me efikase për te gjithë qytetaret e Komunës se Klinës dhe pse jo të gjithë Kosovës.
Urime dhe shumë Suksese për të gjithë ju kolegë të nderuar.
Urimë Klinë????????????????
Takime të tillla do të organizohen cdo muaj”, shkruaj Dr.Bojaj.