BASHKIMI EVROPIAN PËRMES ECMI DHURON DONACION ULTRAZËRIN “CHISON’ PËR QKMF ” NËNË TEREZA” NË KLINË

Në kuadër të projekteve CARES cili po zbatohet në Kosovë nga ECMI Kosova i financuar nga Bashkimi Evropian, sot QKMF ” Nênë Tereza ” ka pranuar Ultrazêrin si dhe disa pajisje të reja disa ditë me herët për mbrojtjen e shëndetit riprodhues si kolposkopë, CTG,autokllav sterilizues,Aparat per glikemi dhe hemoglobinë, dhe grupe instrumentesh dhe kimikate për provat PAPA.

Në emër të Drejtorisë se QKMF-së dhe DSHMS-së kemi falënderuar ECMI dhe vet Bashkimin Evropian për investimet e vazhdueshme që po bëjnë në Kosovë e në veçanti në ne Komunen tonë.
Falënderim i veqantë për ECMI dhe të gjithë ata qe u kujdesen qe keto paisje të arrijnê ne QKMF në Klinë.
Me respekt,
Drejtoria