7 lindje kanë qenë dje më 7 maj 2020 në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë.

7 lindje kanë qenë dje më 7 maj 2020 në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë. 6 lindje kanë qenë normale dhe 1 me prerje cezariane. Kanë lindur 7 foshnje, 4 të gjinisë mashkullore dhe 3 të gjinisë femërore.
139 pacientë kanë marrë trajtim emergjent shëndetësor gjatë 24 orëve të fundit, dhe nga këta 10 pacientë janë shtrirë për trajtim të mëtutjeshëm.
123 pacientë kanë kryer analiza, që në total kanë bërë 1,185 analiza.
1 operacione janë kryer gjatë 24 orëve të fundit.