Vetëm dje 372 pacientë kanë kryer analiza laboratorike në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë

.Në total këta pacientë kanë kryer 4,024 analiza. Të dhënat tjera më të rëndësishme nga puna e djeshme :

– 562 Vizita;
– 48 Pranime;
– 206 Pacientë të shtrirë;
– 3 Lindje, 1 djalë dhe 2 vajza;
– 8 Operacione;
– 46 Dializa;
– 99 Rëntgen, 54 Ultra zëra, 17 CT-ja, 10 Rezonanca magnetike, 2 Mamografi;
– 48 shërbime Fiziatrike.